Roman Franta

BARBORA A CTNOSTNÉ NEŘESTI
25. 10. – 22. 11. 2013

O Romanu Frantovi je možné říci mnoho z mnoha úhlů. Je to vynikající pedagog, tenista, hudebník a v první řadě umělec velkého formátu. Jeho tvorba prošla za poslední dvě desetiletí nepatrnými, téměř „kosmetickými“ změnami. Zcela osobitý styl se stal jeho důležitou „obchodní značkou“. Kromě tohoto velmi propracovaného konceptu vždy vytvářel, snad i méně vážně míněné, drobnější práce, různým způsobem nadnesené.
Nyní mám tu čest Vám představit naprosto novou sérii obrazů, opět nevelkých rozměrů, plně saturovanou jak významem, tak z hlediska uměleckého zpracování. Jedná se o cyklus nazvaný s jemný humorem „Barbora a Ctnostné neřesti“. Dle slov autora „je inspirovaný letošními výlety po vlastech českých a historií a lidskými vlastnostmi a charaktery. Takže Barbora – Kutná hora a Ctnosti a neřesti v Kuksu“. Osobně považuji téma ctností a neřestí, tedy jedno ze základních existencionálních témat, za velmi nosné a i příznačné pro současnost. V různých podobách se s ním v dnešní době někdy setkávám. Nový projekt Romana Franty však považuji za jeden z nejoriginálnějších a zcela svébytných.
Monumentální záběr na náměty až dantovské redukoval autor ve své vrozené úměrnosti na velmi komorní formáty. Nejde o prvoplánovou čitelnost ani o epický výklad, zachycené figury působí jako bohové se zahalenými tvářemi. Svými významy přesahují díla jednoduchou interpretaci originálních předloh. Uvedený lyricky postmoderní přístup a jeho překvapivě úderné použití mě velmi příjemně překvapilo.
Nečekejte tedy bombastické předvádění manýry a ohromující „plochy“. Zkroťme svou mysl, abychom mohli vnímat jemné reminiscence, které pro nás Roman Franta tak citlivě a střídmě ztvárnil.
Rea Michalová

Roman Franta (1962) studoval v letech 1990 – 1997 na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliérech prof. Bedřicha Dlouhého a prof. Aleše Veselého. V letech 1993-1994 pobýval na stáži v USA, na San Francisco Art Institute. Patří k předním umělcům silné postmoderní generace nastupující v 90. letech. Realizoval velkou řadu samostatných výstav u nás i v zahraničí, zúčastnil se mnoha skupinových výstavních projektů. Je nositelem významných ocenění. Od roku 1997 působí jako odborný asistent v Ateliéru malby prof. Michaela Rittsteina na Akademii výtvarných umění v Praze, od roku 2008 je docentem.