HRANIČNÍ SYNDROM

MARTIN KÁŇA, DAVID SAUDEK, JAROSLAV VALEČKA
Kurátor Rea Michalová
29. 11. 2013 – 3. 1. 2014

Projekt Hraniční syndrom, zaměřený na problém českého pohraničí, „odsunu“ či Sudet obecně, prezentuje tři přední osobnosti současné výtvarné scény – malíře Davida Saudka, Jaroslava Valečku a sochaře Martina Káňu. Autoři vytvářejí rozrůzněné umělecké pohledy na dané téma. Jaroslav Valečka zastupuje svou tvorbou imaginativní a emotivní pól v rovině klasického obrazu, David Saudek představuje symbolističtější a konceptuálnější přístup. Martin Káňa pracuje v prostorové formě objektů analytičtějšího charakteru. Tvůrci se kreativním a nezaměnitelným způsobem vyjadřují k zániku „jednoho světa“ a zkoumají dopady „odsunu“ na všechny sféry společnosti.

K tématu jsme se přiklonili po „náhodném“ zjištění, že se problém Sudet každého ze zúčastněných osobně dotýká. Martin Káňa strávil dětství v krušnohorských Vejprtech, Jaroslav Valečka v malé vesnici Líska v Lužických horách. Otec kurátorky Rey Michalové byl v roce 1938 jako malé dítě „odsunut“ z Teplic při německém záboru a rodina Davida Saudka byla postižena holocaustem.

Název projektu vychází z velmi frekventovaného tématu, nejčastější klinické psychiatrické diagnózy. Tato specifikace choroby znamená ve zkratce nefunkčnost a patologickou nedokonalost lidské mysli.
Hranice současně znamená prostor, v němž se jedna skupinová identita stýká s jinou, prostor, který je často zdrojem nových podnětů, invence a tvořivosti. Hraniční či okrajové zóny se v případě Sudet staly „noční můrou“, oblastí zapomnění a potlačovaného pocitu viny.

Do obrazů Jaroslava Valečky se jedinečným způsobem vepsalo niterné sepětí s oblastí Lužických hor, s místem, kde v mládí vyrůstal, kam se vrací a střídavě žije a pracuje i dnes. Ve svých dílech nahlíží na sudetskou krajinu se zasněným obdivem, avšak současně s jakousi třpytivou hrůzou. Vystihuje krajiny chladné, zimní, zasněžené, krajiny žhnoucí světly ohňů, krajiny tajemných mystérií a rituálů, krajiny skrývající bizarní lidské příběhy. Na plochu plátna vnáší magické ticho kontemplace i vnitřní žár exprese.
David Saudek vystavuje obrazový cyklus Border-Line Syndrom. Sofistikovaně a mimořádně působivě v něm propojuje apelativní historické motivy, vážící se k tématu, se znaky – „ikonami“ a „idoly“ dnešní, převážně historií nezatížené generace (jako např. Hello Kitty). Inovativním postupem vrstvení těchto někdy i naivních a zdánlivě téměř nepřípadných symbolů dosahuje nového pohledu a nadhledu, jímž se zbavuje tlaku obecně rozšířených schémat řešeného problému.
Umělecká práce Martina Káni spočívá ve zdařilé integraci významů do objektů velmi strohých, abstrahovaných, precizně reflektujících jeho tvůrčí myšlenku. V díle „Vzor 39“ autor ztvárnil první republiku ještě ve své celistvosti, ale již s vizí budoucího dění jako evakuační zóny.

Výstava obsahuje i mnoho kontroverzních obrazů. Například obraz Jaroslava Valečky „Hlaveň“ zpodobňuje historku z roku 1945, kdy členové revolučních, či spíše rabovacích gard chytili prostitutku, která chodila s SS-Manny, dali jí smyčku na krk, tu přivázali na hlaveň protiletadlového děla a zdvihnutím hlavně ji oběsili. Nebo obraz Davida Saudka, který zachycuje poslední okamžiky říšského protektora a válečného zločince K. H. Franka před jeho popravou.

Projekt postihla v dnešní době nevídaná „potíž“, když v únoru letošního roku byla po urážlivých výrocích tehdejšího prezidentského kandidáta Miloše Zemana na adresu sudetských Němců zrušena výstava v Saském kulturním centru pouhé dva dny před vernisáží.

Projekt Hraniční syndrom se do Galerie Michal’s Collection v Praze přesouvá z Galerie UFFO Trutnov. V roce  2014 a 2015 se představí v dalších prestižních státních i soukromých galeriích.

K výstavě vychází katalog ve dvojjazyčné, česko-německé verzi.
www.borderlinesyndrom.eu
Rea Michalová

Martin Káňa /1975/
1995 – 2002 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér kresby prof. Jitky Svobodové)
Zastoupení ve sbírkách: Národní galerie v Praze

David Saudek /1966/
1991 – 1997 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér sochařství a instalace prof. Stanislava Kolíbala, Ateliér nových médií prof. Michaela Bielického)
Zastoupení ve sbírkách: Národní galerie v Praze – Nadace Jana a Milan Jelínek; Muzeum Kampa – Sbírka Medy Mládkové; Museum of Modern Art New York – Gilbert and Lila Silvermann Foundation; Museum Ludwig, Köln; soukromé sbírky v ČR a zahraničí

Jaroslav Valečka /1972/
1991-1998 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství prof. J. Sopka)
Zastoupení ve sbírkách: Národní galerie, Praha; Alšova Jihočeská galerie; Centrum pro současné umění, Praha; Credit Mutuel de Bretagne; Festung Koenigstein, Gmbh, Německo;
Foundation de Bourgogne; Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem; Galerie města Chrudim;  Rabasova galerie, Rakovník; Hlávkova nadace, Praha; Sbírka Ministerstva zahraničních věcí ČR; soukromé sbírky v ČR a zahraničí