Orbis Pictus 6 x 60°

Jonáš Czesaný, Zbyněk Havlín, Karel Jerie, Dušan Mravec, David Saudek, Jaroslav Valečka
Kurátor: Rea Michalová
7. 2. – 26. 2. 2014

Trafo Gallery
Kurta Konráda 1 (vchod z ulice Českomoravská)
190 00 Praha 9 – Libeň
www.trafacka.cz

Latinské sousloví Orbis pictus (Svět v obrazech. Přesněji Orbis sensualium pictus – Svět vnímatelných věcí v obrazech. Titul díla J. A. Komenského, proslulé první obrázkové učebnice latiny a současně encyklopedie pro děti (1658)), užité v názvu výstavy, pro mě znamená určitou deformaci vnímání zprostředkovanou výtvarným uměním. Berme tedy svět za naše zorné pole - čím budou umělecká díla kvalitnější, tím zajímavější a bohatší se nám bude pohled skrze ně jevit.
Šedesáti stupňová výseč našeho zorného pole je šestinou celku. Tento celek se snažíme složit z šesti rozdílných názorů na realitu, z vysoce individualizovaných uměleckých přístupů.
Prezentovaní autoři, kteří patří k předním osobnostem současné umělecké scény, aktualizují v různých polohách tradici klasického malířství. Odstíny realistických tendencí, přes stylizovanou kresbu až ke konceptuálnímu užití malby navozují pocit fascinujícího kaleidoskopu, který svědčí o komplexnosti předkládaných sdělení. „Squatové“ prostředí Trafačky ovlivnilo můj kurátorský výběr děl, a tak může výstava „Orbis pictus 6 x 60°“ vyznívat v nebývale otevřeném stylu, v němž se syrovost mísí s nečekanou jemností.
V poslední době, snad vlivem vnějších okolností, pořádám stále častěji kolektivní výstavy. Je to zvláštní zkušenost. Stává se, že dané téma, které je pro celou výstavu nosné, autorské názory stmelí a sjednotí natolik, že výsledná prezentace je přesvědčivě harmonická. Jsem při své práci však bohužel také často svědkem, že kurátorova nepřipravenost nebo neochota dostatečně promyslet teoretický fundament výstavy zapříčiní totální chaos – díla nakupená bez důvodu a vazby.
Když jsem se rozhodovala o této výstavě, pochopila jsem, že společnost umělců vytváří určitou myšlenkovou komunitu, kdy by téma mohlo pouze komplikovat situaci. Jsem všemi hlasy pro živelné a funkční sdružování. Je to sice malý sociální zázrak, ale pokud se takový projekt povede, stojí za to. A v tomto kontextu bych vám chtěla představit aktuální výstavu, která je pozitivním zástupcem tohoto trendu. Mám tedy zvláštní úkol. Pojmenovat téma, které vlastně není. Vzpomněla jsem si na stěžejní Komenského dílo a z tohoto všeobjímajícího názvu již vedla kratší cesta k plnému úhlu 360° a k oné výseči, kterou v našem zorném poli zabírá každý autor. Nicméně si myslím, že i přes tuto zdánlivou „snadnost“ se zúročuje dlouhodobá spolupráce s představenými umělci a jejich tvůrčí kvality.
Rea Michalová

Umělci:
MgA. Jonáš Czesaný (1972)
1991-1999 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér prof. F. Hodonského, Ateliér prof. V. Kokolii)

MgA. Zbyněk Havlín (1976)
1998-2004 Akademie výtvarných umění v Praze (1998 – 2000 Ateliér grafiky prof. J. Lindovského, 2000 – 2004 Ateliér Intermediální tvorby prof. M. Knížáka)

MgA. Karel Jerie (1977)
1999-2005 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství prof. A. Střížka, Ateliér prof. M. Rittsteina)

MgA. Dušan Mravec (1980)
2002-2008 Akademie výtvarných umění v Praze (2002-2003 Ateliér Intermediální tvorby prof. M. Knížáka; 2003-2007 Ateliér klasických malířských technik prof. Z. Berana, 2007-2008 Škola konceptuální tvorby M. Šejna)

MgA. David Saudek (1966)
1991-1997 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér sochařství a instalace prof. Stanislava Kolíbala, Ateliér nových médií prof. Michaela Bielického)

Ak. mal. Jaroslav Valečka (1972)
1991-1998 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství prof. J. Sopka)