Dušan Mravec

MOMENTY ZASTAVENÍ

30. 5. – 27. 6. 2014

Dušan Mravec (1981) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze. Prošel ateliéry Intermediální tvorby prof. Milana Knížáka (2002-2003), Klasické malby prof. Zdeňka Berana (2003-2007) a v roce 2008 diplomoval v ateliéru Intermediální tvorby prof. Miloše Šejna. Ve své tvorbě vyšel z klasických malířských postupů a tradičních námětů, což se reflektovalo především v jeho hyperrealistických zátiších, laděných monochromně v různých valérech černé a šedé barvy. Tím, že dokázal tento žánr aktualizovat pro současnost, na sebe upoutal již od začátku pozornost. Snaha zachytit podstatu současné vizuality ho dovedla k větší formální experimentaci, k uvolňování rukopisu a ke kombinaci rozrůzněnějších malířských stylů.

Nejnovější obrazový cyklus, zde poprvé představený, je proto výtvarně abstrahovanější. Lze ho bezesporu považovat za syntézu autorova tvůrčího úsilí posledních let. Obsahově reflektuje zaujetí světem předmětů a věcí v zátiších, na druhé straně fascinaci krajinami a cestami, které symbolizují lidskou stopu, záznam, zrcadlí myšlení člověka a jeho postoje. Prvotní myšlenkový podnět k novému souboru děl nalezl autor v zastaveních křížové cesty. V jeho případě však jde o zastavení jiného typu, jak sám říká, „zastavenia, kedy sa človek ztišuje, zkľudňuje a nachádza potravu v myšlienkach, tichosti, v premýšľaní nad vecami a skutočnosťami. Nad skrytými významami a tajomstvami výkladu a interpretácie toho, čo vidíme, aj toho čo len tušíme“. Obrazy jsou odrazy pohledu, který autora v dané chvíli zaujal, avšak současně ilustrují příběh, jenž má lidstvo od nepaměti zapsaný v sobě a který se stále v různých podobách opakuje. Jsou to „zastavenie sa nad vlastnými myšlienkami, nad vlastným zrkadlom, cestami a filmami, ktoré všetci z nás točia každý deň. Nad svojimi Momentami zastavení, ktoré ma nútia zamyslieť sa nad sebou a svojím počínaním… Zdá sa mi že všetci niekam utekáme, robíme si svoje piehradky a krabice, zbierame trofeje, zbierame známky na našej vlastnej ceste.“

Od poslední výstavy Dušana Mravce v Galerii Michal´s Collection uplynuly čtyři roky. Nikdy jsem se o jeho uměleckou cestu neobávala. Nicméně jsem měla pocit, jako by během posledních dvou let soustředil své síly, aby nyní přišel s velkoryse a bravurně pojatou výstavou, a to jak malířsky, tak v celkové koncepci. Zdá se mi, že u každé skutečně kvalitní tvorby se ukáže celistvost v určité chvíli. Mám pocit, že takový průsečík je právě v této výstavě. Jako by aktuální prezentace (alespoň pro mě) završovala určitou proměnu Dušana Mravce ve vyzrálého umělce tím, že nepotřebuje žádných dalších explikací a hovoří jasně a výrazově silně sama za sebe.

Rea Michalová