Miroslav Javůrek

VIVA EMPTINESS
16. 1. – 13. 2. 2015

Miroslav Javůrek (*1979, MgA., 2004-2009 AVU, Ateliér klasických malířských technik prof. Z. Berana), představitel „barokní linie“ ve sféře klasické realistické malby, je umělecky složitou a současně velmi zajímavou osobností. Je obdařen neobyčejným talentem, že neexistuje snad umělecké odvětví, na které by jeho bravurní technické schopnosti a profesionální um nestačily. Tato viditelná převaha nad většinou vrstevníků způsobila, že místo koncentrace na tvorbu rozsáhlejších obrazových cyklů, vytvářel velmi působivá, ale vzájemně spíše neprovázaná díla – solitéry. O to větší bylo mé překvapení, když pro aktuální výstavu autor vybral zcela koherentní soubor, po všech stránkách vyrovnaný, jehož působení na diváka vystupňoval zastoupením jak obrazů, tak soch. Celý cyklus nese název „Viva Emptiness“, inspirovaný stejnojmenným albem švédské metalové kapely „Katatonia“ z roku 2003 (remix 2013). Javůrek v něm poukazuje na témata společenského odcizení, osamění, apatie, stavy jakési bezvýchodnosti, v nichž se aktéři děl (ať už lidé nebo zvířata – koně) ocitají. Je pozoruhodné, že autorova příslovečná profesní zručnost tu tentokrát nehraje dominantní roli (i když jsou obrazy namalovány stejně krásně jako vždy), jako jsme strženi atmosférou tajemství, sofistikovaně ukrytého do jinak velmi věcných motivů. Fascinuje nás určitý surrealistický nádech, který nekompromituje svět reality, ale probouzí v něm obrazy a podobenství hodící se k vystižení jeho složitosti. I přes to, že díla zachycují vypjatou atmosféru hraničních stavů a traumatických zážitků, autor je dokázal vygradovat do jemné absurdity.
Miroslav Javůrek je tvůrcem neobyčejně plodným a pilným. Jsem velmi ráda, že se jeho práce tak kvalitně vyvíjí, že pojímá i témata, která navozují pocit moderní „rozpolcenosti“, témata, která dříve přecházel pro ryzí radost z tvorby. „Emptiness“, to je prázdnota, která nese potenciál něčeho nového.
Rea Michalová