Rastislav Michal

KRAJINY Z VYSOČINY

Na současné výstavě představuje Rastislav Michal téma nejosobnější, které zrcadlí jeho tvůrčí sepětí s oblastí Českomoravské vrchoviny, s místem, kde v mládí vyrůstal, kam se vrací a pracuje i dnes. Jeho matka, básnířka a literátka známá pod uměleckým jménem Renata Horalová (vl. jménem Květa Michalová) pocházela ze Žirovnice. Patřila k autorům kolem pozdního okruhu Moderní revue a jejími blízkými přáteli byli např. Jarmil Krecar (bibliotékář Národního muzea, autor publikací o umění knihy, esejí o literatuře a výtvarné tvorbě), Jiří Karásek ze Lvovic, František Kobliha, Jan Opolský, Alois Hába, Emerich Alois Hruška, Josef Bohuslav Foerster či Jaroslav Seifert. Jiří Karásek ze Lvovic, důvěrný rodinný přítel, měl pozoruhodnou uměleckou sbírku, k níž patřila i skvostná, kabinetní díla našich klasiků jako Josef Navrátil, August Piepenhagen, Antonín Chittussi ad. Proto jsou také nejstarší otcovy malby (vzniklé cca ve věku patnácti let) malé krajinky romantizujícího výrazu. Dalo by se říci, že jsme, můj otec i já, na krajinomalbě 19. století vyrostli. Vábeni Ingresovým výrokem, že „portrét je zkouškou malíře“, posunuli jsme se záhy oba v našich tvůrčích preferencích (já čistě v teoretické rovině) směrem k tradici české moderní figurální a portrétní malby.
Byly to pak vždy velmi silné zážitky, které vyburcovaly autorovu imaginaci k svébytným krajinářským cyklům, např. cesty do Itálie a Francie v 60. a 70. letech, opakované pobyty v Norsku a na Islandu v průběhu 80. a 90. let či přestěhování ateliéru z Pařížské ulice do krásné přírodní lokality na Praze 6.
Současný soubor obrazů, reflektující malířovu jedinečnou schopnost prožitku a ztvárnění důvěrně známé, přenádherné krajiny, začal vznikat v roce 2012 a patří k němu i několik monumentálních, dvoumetrových pláten. Vyniká nebývalou tématickou různorodostí – autor zde mapuje jak unikátní pamětihodnosti, jako např. židovský hřbitov v Horní Cerekvi, tak střídání přírodních cyklů a v úchvatný obraz mocného lyrického působení se promění i zdánlivě malý krajinný výsek – břeh rybníka s hladinou zčeřenou větrem. S motivickou bohatostí kontrastuje velice úsporný, až minimalistický výtvarný slovník. Setkáváme se zde s jedinečnou malířskou velkorysostí, která je výsledkem dlouholeté cesty, pramenící v klasickém výrazu a vidění. Autorova celoživotní práce mu najednou dává schopnost vidět dál, dává mu možnost nalézt výtvarnou zkratku a přirozeně zvolit formu, která je pro dané téma nejadekvátnější. Tato minimalistická rovina se až překvapivě rovná přístupům té nejaktuálnější výtvarné scény.
Rea Michalová

Rastislav Michal  (1936) je český akademický malíř, grafik a ilustrátor. V letech 1951-1955 studoval obor grafických technik (prof. J. Vodrážka) na Vyšší škole uměleckého průmyslu (později Výtvarná škola). V roce 1955 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér portrétní a figurální tvorby), kde jeho profesory byli postupně Antonín Pelc, Miloslav Holý a Karel Souček. Po absolutoriu v roce 1961 následoval na Akademii čestný rok (1962) a stipendium Svazu výtvarných umělců v Praze (1963). V roce 1975 získal stipendium francouzské vlády na roční pobyt v Paříži.
Žije a pracuje v Praze a na Vysočině.
Od roku 1994 je stálá expozice jeho širokospektré tvorby v Galerii Michal´s Collection, Husova 13, Praha 1 – Staré Město.
Zastoupení ve sbírkách: Národní galerie v Praze; Galerie hlavního města Prahy; Galerie středočeského kraje; Památník národního písemnictví v Praze; Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Galerie umění Karlovy Vary; Západočeská galerie v Plzni; Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava; Galerie Klatovy / Klenová; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Galerie umění Havlíčkův Brod; Okresní galerie Náchod; Oblastní galerie v Liberci; soukromé sbírky v České republice a zahraničí.