Karel Jerie & David Saudek

ON THE STORM
22. 5. — 25. 6. 2015

Výstavní projekt „Riders on the Storm“ je volným tvůrčím dialogem mezi dvěma výraznými osobnostmi současné umělecké scény, malíři Karlem Jerie a Davidem Saudkem. Byl to především refrén této známé písně, který autorům posloužil jako „roznětka představivosti“. Jejich inspirace výrazně přesáhla původní literární předlohu, která se v jejich uměleckém zpracování stává tvárnější, méně konkrétní a zasahuje i do mnohem hlubších poloh. Realizovaná díla jsou úchvatnými vizemi tajemství a síly přírody, aby se současně stala přesvědčivou metaforou o cestách životem. Výstava přináší fascinující srovnání dvou bohatých imaginací rozvíjených ve výrazových sférách mezi realitou a její magickou podobou. Přístup Karla Jerie můžeme přitom označit jako fantaskní ve své „klasičnosti“, přístup Davida Saudka jako civilnější ve své „postmodernosti“.

Spektákl přírody v podobě nekonečně proměnlivých formací mraků zaujal Karla Jerie natolik, že již na začátku své tvůrčí dráhy vytvořil dva pozoruhodné obrazy, ve kterých čistou esenci přírodních jevů protnul pevným rámcem geometrie, čímž sofistikovaně a symbolicky poukázal na různé formy sdělení téhož obsahu (Pocta Františku Kupkovi; Pocta Josefu Albersovi). Nadto lze jen těžko hledat téma autorovi bližší, než je téma dobrodružství, zvládání překážek, hrdinství, vše v jeho mistrné stylizaci a kořeněné jemnou ironií. Vystavené obrazy Karla Jerie jsou magickými průhledy do fantastických světů, kterými nás autor opět přesvědčuje o neobyčejných rozlohách své představivosti a jedinečných malířských schopnostech své ruky.

David Saudek se ve svých dílech soustředí na košaté, epické rozvinutí základního motta výstavy. Ve svém minuciózním tvůrčím zpracování ho promítá do precizně promyšlených scén, více či méně reálných, které člověku připomínají něco prožitého. Vyvolávají dojem jakéhosi „déjà vu“, kdy prožitek důvěrné známosti je doprovázen pocitem něčeho zvláštního, tajemného a neobvyklého. Autor si vždy vybírá „hrdinu“, aktéra určité situace a snaží se zachytit jeho vnitřní stav. Dívka na jednom z obrazů je „padlým andělem“, symbolizujícím apokalypsu nad metropolí. Davidu Saudkovi se v tomto cyklu mistrně podařilo dát obrazovou podobu lidské snaze vítězit nad překážkami osudu.

Musím opravdu ocenit, že oba autoři přistoupili ke společnému projektu s velkou pílí a radostí, která – ve formě nových, krásných obrazů – snad potěší i vás.

Rea Michalová

MgA. Karel Jerie (*1977) studoval v letech 1999–2005 malířství na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru prof. A. Střížka a v Ateliéru prof. M. Rittsteina.

MgA. David Saudek (*1966) studoval v letech 1991–1997 na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru sochařství prof. S. Kolíbala a v Ateliéru nových médií prof. M. Bielického.

Oba autoři jsou svými díly zastoupeni v Národní galerii v Praze a v dalších významných sbírkách.