Jan Samec & Jan Samec

RIDERS ON THE STORM
10. 9. – 9. 10. 2015

Současná výstava, nazvaná minimalisticky pouze jmény autorů, představuje tvůrčí pohled dvou silných uměleckých osobností, Jana Samce (1955), výrazného malíře, keramika, skláře, kurátora a pedagoga, ředitele Galerie umění Karlovy Vary (od r. 2004), a jeho syna Jana Samce Jr. (1989), rozvíjejícího svou kreativitu především v oblasti grafického designu.

Na úvod mi dovolte malou odbočku a vysvětlení, že zde prezentujeme již druhou a třetí uměleckou generaci tohoto jména. Mgr. Jan Samec (1955) se narodil do umělecké rodiny. Jeho otec, Jan Samec st. (1917-1988), byl akademických malířem, výtvarníkem, který se i díky svému vzdělání (Vyšší grafická škola v Praze, Škola umění ve Zlíně a následně VŠUP v Praze) úspěšně prosadil v řadě uměleckých oborů – zabýval se tvorbou užité keramiky a grafiky, scénografií, realizoval návrhy filmových plakátů a cen pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, podílel se na řadě monumentálních realizací pro architekturu a působil také jako pedagog. Ve své volné tvorbě byl především krajinářem, okouzleným přírodou jižních Čech, odkud pocházel.

Jeho syn, Mgr. Jan Samec, absolvoval nejprve Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni (1970-1974), aby poté na FF UK vystudoval výtvarnou výchovu u Doc. Zdeňka Sýkory (1974-1979). Výčet oborů, do kterých Jan Samec pronikl, je, jak jsem již v úvodu naznačila, také nadmíru košatý. To by však samo o sobě ještě nemuselo mnoho znamenat, neboť dnešní doba k požadavku určité mnohostrannosti bezesporu inklinuje. Rozdíl je však v důslednosti, s jakou autor vykonává každou z tvůrčích a profesních činností na naprosto špičkové úrovni. Je to klidná sebejistota, tak vzdálená jakéhokoli předstírání. V osobnosti Jana Samce shledávám výjimečnou rovnost a harmonii, s níž různé, i zdánlivě protichůdné (umělecké versus výsostně racionální) činnosti splývají v celek, který ve všech fazetách splňuje kritérium vrcholné profesionality.

Připojím osobní poznámku. Když jsme se před určitou dobou setkali v Karlových Varech, jeho projekt interaktivního výstavního prostoru Galerie umění, Becherovy vily, dalece překonal svou komplexností všechny mé další vjemy z návštěvy tohoto luxusního a romantického města. Pan ředitel přitom tuto gigantickou práci „přešel“ pár větami a úsměvem. Pro mnoho jiných by takový projekt byl celoživotním úkolem a několikahodinovou lamentací.

Jan Samec se ve své tvorbě, bohaté barvami a strukturami, dotýká „sil, kterými příroda dává vzniknout krajině a (…) věcem světa“ (I. Neumann). V obrazech nejnovějšího data často pracuje s motivem okna, prvkem racionálního jazyka geometrie, kterým vstupuje do imaginativního, abstraktně pojatého prostoru krajiny. Prezentuje zde i svá skla a především monumentální závěsná plátna, v nichž využívá princip opakovaného otisku a dociluje tak unikátního dojmu krajiny vrstvené, přerývané a současně velmi poetické.

Výtvarný kolorismus Jana Samce je zde konfrontován s minimalistickým projevem Jana Samce Jr. (1989), též pedagoga, ale především grafického designera. Představené počítačové tisky jsou autorovým svébytným, dlouhodobějším projektem, v němž „recykluje“ a nově spojuje fragmenty a detaily vlastních návrhů, vytvořených původně v jiných souvislostech.
Jan Samec & Jan Samec – to je poutavé srovnání, které neodhaluje jenom generační změny v tvůrčím myšlení, ale odkrývá především tušené vazby mezi fraktálovými strukturami a uměřenými gesty obou autorů.

Závěrem lze jen doufat, že vám toto „blízké i vzdálené“ spojení udělá stejnou radost, s jakou jsme výstavu připravovali.

Rea Michalová