Václav Mendelík

MÍŇ JE VÍC
12. 11. 2015 – 8. 1. 2016

Aktuální výstava představuje reprezentativní výběr z nejnovější tvorby Václava Mandelíka (*1976), pozoruhodné osobnosti současné střední umělecké generace. Mám velkou radost, že mohu autora se svým dílem v prostoru Galerie Michal´s Collection přivítat. Určitá „plachost“ a snad i neprůbojnost byly příčinou, proč umělcovy samostatné výstavní prezentace nebyly častější.

Václav Mandelík studoval v letech 2001-2007 na Akademii výtvarných umění v Praze, kde prošel ateliéry profesorů Karla Nepraše, Jana Koblasy, Aleše Veselého a Jiřího Příhody, tedy ateliéry zaměřenými na sochařskou a monumentální tvorbu. Přestože ho sféra objektu a instalace stále profesně poutá, nejvlastnější a nejtypičtější Mandelíkovou doménou se stala jemná a velmi citlivá tvůrčí výpověď v podobě elementárně geometrických, minimalistických obrazů, zařaditelných do proudu současné „nové věcnosti“.

Směřování od prostorových instalací ke striktně dvoudimenzionálnímu výrazu by se mohlo zdát paradoxní, kdybychom si neuvědomili, že právě díky zkušenosti práce ve 3D si autor tak radikální redukci výrazových prostředků může dovolit. K tomuto elementarizujícímu, „jednoduchému“ jazyku ho přitom rozhodně nepřivedla laciná touha po odlišnosti. Je to přímost a opravdovost, která je Mandelíkovým nejtypičtějším znakem a která se na obrazové ploše mění v delikátně vybroušené rozjímání nad tvary, poměry a významy. Ráda bych současně autorovu cestu výrazně odlišila od jiných, konstruktivně zaměřených autorů, a to pro skutečnost, že Mandelíkovy práce obsahují notnou dávku humoru v různých formách, od jemně nostalgického až po dětsky hravý. Tento humor je ostatně jedním ze základních rysů autorovy povahy (společně s jeho pevným morálním kreditem).

V dnešní záplavě „agresivnějších“ výtvarných přístupů se může stát, že k dílu Václava Mandelíka najdeme vztah až na „druhý pohled“. Je třeba prolomit tuto skořápku, abychom se dostali k bohatství, ztajenému v hávu minima.

Rea Michalová