Petr Holub


FIGURES IN COLOUR
1. 4.– 5. 5. 2016

Aktuální výstavou bych Vám chtěla představit velmi kvalitní a pečlivě vybraný soubor děl mimořádně nadaného sochaře střední tvůrčí generace, Petra Holuba (*1976). Autor je absolventem Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (1997-2003), kam byl přijat do ateliéru prof. akad. soch. Vladimíra Preclíka, aby následně pokračoval ve studiu pod vedením prof. akad. soch. Michala Gabriela. Petr Holub je ve svém oboru velmi mnohostrannou osobností: je spoluautorem uměleckých a designových řešení do interiéru i veřejného prostoru, kdy spolupracuje s českou sochařskou elitou, je skvělým restaurátorem, který se svým otcem tvoří naprostou špičku ve sféře práce s barevnými kovy, je také vynikajícím pedagogem a především nezávislým umělcem.

Když jsem uvažovala nad naznačenou šíří Holubovy činnosti, vybavila se mi jedna z morálních zásad japonských samurajů, že schopnost bojovat mečem spočívá v prostotě, očištění mysli a extrémní touze po dokonalosti. Tato slova se myslím pro autorovu práci velmi hodí. Protože řada jeho realizací je do galerie nepřenosná, vytvořili jsme v tomto komorním prostoru malou retrospektivu soustředěnou pouze na volnou tvorbu. V ní Petr Holub bravurně rozvíjí linii klasického (především figurálního) sochařství, jež v dnešní době rozhodně není „mainstreamovou“ záležitostí, ale individuálním pohledem tvůrce na svět, vycházejícím z jeho cítění, nadání, smyslu pro tvar. U Petra ještě speciálně doplňme: smyslu pro barvu (čímž se jakýmsi pomyslným obloukem vracíme až k barevným sochám antiky, tvořícím základ evropské sochařské tradice).

Petr Holub je autorem, který ve svých sochách dokáže rozehrát plastické napětí, absolutní vyrovnanost, vyvážení hmot, noblesní monumentalitu, která charakterizuje pevné a jednolité formy tělesných tvarů. „Vážnost“ zpracování se někdy pojí s obsahovou nadsázkou, humorem a „lehkostí“ ztvárněného motivu, jindy s geniální tvarovou ekvilibristikou při zachycení neklasických póz modelu. Rafinované, dokonale vycizelované hladké barevné povrchy přitahují naši pozornost k brilantní modelaci, která představuje další důkaz o mimořádné propracovanosti a promyšlenosti Holubova díla.

Autora si velice cením pro jeho činorodost a vnitřní vyrovnanost, kterých využívá při spolupráci se svými kolegy, a pro jeho náročný a nesmlouvavý postoj ke své volné tvorbě. Takový přístup je u nás spíše vzácností.

Rea Michalová