Tereza Trynerová, Hana Šauerová

PODZIMNÍ VÝLET
19. 10. – 18. 11. 2016

Podzimní výlet – to je poetický název dnešní výstavy, na níž se představují dvě autorky tvořící ve zcela odlišných žánrech, avšak shodně fascinované proměnami přírody v podzimním a zimním období. Soubor po všech stránkách bravurně vyvážených krajinomaleb Terezy Trynerové se tu snoubí s nápaditě koncipovanými objekty z přírodnin Hany Šauerové. Oba tyto tvůrčí světy jsou velmi citlivou reflexí okouzlení jinak všedními krajinami, místy a cestami.

Rozhodujícím impulzem pro profesní směřování Terezy Trynerové byla před více jak deseti lety účast na plenéru pod vedením doc. Milana Periče a Mgr. Jitky Handlové, kde autorka žánr krajinomalby pro sebe v podstatě objevila. Následně byla přijata na AVU. Kromě krátkodobé stáže v malířském ateliéru prof. Jiřího Sopka to bylo především studium v Intermediálním ateliéru I prof. Milana Knížáka, které ji zásadním způsobem ovlivnilo a formovalo její tvůrčí práci. Na každoroční výstavě diplomních souborů Akademie výtvarných umění ve Veletržním paláci v roce 2015 patřily obrazy Terezy Trynerové k několika málo závěrečným realizacím, jež mě opravdu zaujaly, a to svou ojedinělou vnitřní koherencí a delikátní výrazovou noblesou. Cyklus „Krajina – Zastavení“, který tu můžeme poprvé mimo půdu AVU shlédnout v úplnosti, totiž dalece přesahuje charakter obvyklých diplomních „cvičení“. Tento soubor je svým způsobem vyčerpávajícím pohledem na určitý způsob minimalistického ztvárňování. Autorčiny dematerializované krajiny jsou vnitřně provázány sofistikovanými „ozvěnami“. Vytvářejí jakýsi paralelní svět obměn. V zaujetí způsobem, jakým určitý prvek mění význam a dopad celého díla, používá malířka jednotlivé stupně propojení geometrických tvarů s přírodními motivy velmi rafinovaně a s neobyčejným citem. To celé v hávu precizního minimalismu, který je ale vzhledem k obsahu minimalismem pouze formálně.

Věnce, objekty z přírodnin Hany Šauerové, která pro tento druh tvůrčí práce získala špičkovou praxi za pobytu v Berlíně, celou instalaci skvěle doplňují o reálný dotek podzimní přírody.

Rea Michalová