Jonáš Czesaný

Jonáš Czesaný - En Face?
24. 2. – 24. 3. 2009
Galerie Michal’s Collection
Husova 13, Praha 1
www.michalscollection.cz

Během deseti let od ukončení studia na Akademii výtvarných umění v Praze si Jonáš Czesaný vydobyl nepřehlédnutelnou pozici na české výtvarné scéně. A to navzdory faktu, že jeho tvorba působí na první pohled spíše nenápadně, jakoby „každodenně“. Anebo možná právě proto. Není náhodné, že když roku 2005 vystavoval v Národní galerii, byl spolu s Jakubem Špaňhelem označen za jeden z vrcholů současné české malby své generace.

V Galerii Michal’s Collection představuje Czesaný výběr ze svého díla z let 2005-2009 pod názvem „En face?“. Architekturu zobrazuje ve výřezu, domovní fasády maluje jako by šlo o lidské podobizny. Průčelí je zachyceno často frontálně a vyplňuje celé plátno. U ústředního „Diptychu“ je tento úhel pohledu zachován, zkresluje se však kukátkovým zakřivením.

Pohled „en face“ využívá autor také u klasického portrétu. Méně je však někdy více, a proto se soustřeďuje třeba jen na určitý detail – fragment oděvu, část těla. Ovšem v názvu výstavy visí nad „en face“ otazník. Autor není matematik a míru „en face“ neměří na procenta.

Czesaného síla spočívá ve specifické obrazové poetice, introspekci a nostalgii, ve formální jednoduchosti, jemné a vyvážené barevnosti tlumených tónů. Divákovi zůstává prostor k zamyšlení.

Czesaný si vybírá civilistní, zdánlivě obyčejná témata. Pohledem „nezaujatého pozorovatele“ odhaluje zvláštní smutek budov a míst, kolem nichž třeba denně chodíme, ale jejich krásu nejsme schopni vnímat. Na obrazech fasád ho upoutává detail, opakování a rytmus. Proto se jeho náměty stávají větší administrativní a průmyslové budovy a jejich funkcionalistické fasády („Veletržák“, 2006; „ZŠ“, 2006-2008, „Tesco“, 2007), později hledá své „modely“ i v oblasti obytných domů v Dejvicích. Zde naopak zdůrazňuje oblost a měkkost křivek arkýřů a vnáší více organičnosti do obrazové plochy.

Malým extemporem jsou dvě kabinetní malby na dřevěné desce, tématicky i provedením evokující sakrálnost gotického oltářního obrazu.

V dílech s figurálním námětem je přítomna silná melancholie, postavy jsou osamoceny, nevidíme jim do tváře či odvracejí zrak. Existují v našem, a přece jakoby v jiném světě…

Chef-d’oeuvre výstavy představuje „Diptych“ (2×150×190 cm, 2009), kde Czesaného nově zajímá prostor za fasádou. Horizontály se parabolicky zakřivují. O interiéru vše nevypovídá, otevírá ho pouze zčásti a dokresluje jednotlivými atributy. I zde se rozehrává příběh, jehož závěr si musíme domyslet.

Rea Michalová