Martin Šárovec

MARTIN ŠÁROVEC C’EST LA VIE
31. 3. – 25. 4. 2009
Galerie Michal’s Collection
Husova 13, Praha 1
www.michalscollection.cz

Osobnost a tvorba Martina Šárovce je na současné české výtvarné scéně nepřehlédnutelná. Do povědomí se zapsal jako výrazný portrétista oscilující mezi expresionismem a svébytným realismem. Jeho malba je vystavěna na nevšední síle projevu, originální koncepci a zkušeném uměleckém zpracování. Může si dovolit kombinovat akrylové barvy se sprejem, nechat zaznít kresebnou podmalbu a místy dát prostor promlouvat čistotě plátna. Jde mu o psychologické působení obrazu, otevřené směrem k divákovi, nedořečené… Navazuje na tzv. českou grotesku 70. a 80. let a posunuje ji do dnešní doby – ve svých obrazech reaguje na současný masmediální systém, na konzum a zrychlené životní tempo. Životu o mnoha sekvencích nastavuje konstatující, mimořádně jímavé zrcadlo.
C’est la vie…
Výstava v galerii Michal’s Collection je takto nazvána podle Šárovcova nového obrazového cyklu, komornějšího, ale o to koncentrovanějšího. Jsou v něm skryty příběhy o malých tématech každodenního života, o dětství, o dramatu hraček. Jak autor sám říká, „základ je v jakési melancholii, v již nikdy neopakovatelném okamžiku, v neustále prchajícím čase, pomíjivosti, v prázdných pohledech panenek v nějaké zvláštní krajině, v momentě jedné ukradené zvěčnělé chvíle. Jsou to vzpomínky někde vzadu v hlavě, jež naráz vyplují po nějakém čase na povrch, při nějakém impulzu – hudba, místo, gesto, slovo… Čas už je nevrátí, vzpomínka ano“.
Na několika obrazech-objektech jsme dokonce nuceni se dívat na svět skrze prizma dětské postýlky.
Soubor „C’est la vie“ na výstavě doplňují obrazy z cyklů „Wild Wild East“ („Babička“, 2007) a „TV Show und Video“ („TV Show und Video“, 2008), druhý z nich nazvaný podle šlágrového hitu německé skupiny Puhdys z roku 1983, který Martin v dětství slýchával v Intercontinental Radiu Praha. Můžeme si jen domýšlet, co se za maskou klauna skrývá: za maskou klauna – transvestity, klauna na druhou…
Dva velkoformátové rodinné portréty „Martinka“ a „Kamil“ (2008) jsou slibným úvodem nového cyklu „Local Portraits“. Výrazné protažení tváří a intenzivní barevnost spolu s mimořádně živoucí technikou malby suchým štětcem tu slouží jako prostředek stupňování výrazu.
Díla Martina Šárovce jsou zase trochu jiným pohledem na život a na svět. Zanechávají v nás zvláštní hořko-sladký pocit melancholie a radosti.

Rea Michalová

Mg.A. Martin Šárovec
Narozen 26. 7. 1977
1997-2002 studium na DAMU v Praze, obor Alternativní a loutková scénografie
2002-2004 studium na VŠUP v Praze, obor Užitá malba
2006-2007 doktorské studium na VŠUP v Praze

Realizoval do dnešní doby 21 samostatných a 45 kolektivních výstav v Čechách a v zahraničí.
Svými díly je zastoupen ve sbírkách Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře a v soukromých sbírkách.