Jean-Paul Chablais

JEAN-PAUL CHABLAIS
CESTOVNÍ DENÍK / CARNET DE VOYAGE

29. 4. – 23. 5. 2009
Galerie Michal’s Collection
Husova 13, Praha 1
www.michalscollection.cz

Chablis je francouzské víno jedinečné chuti, jiskřivě zlatavé barvy. Má jemný buket, který je cítit svěží loukou rozkvetlých květů. Toto téma mne napadlo jako srovnání kvality dvou subjektů, zdánlivě vzdálených. Chablis a Chablais. Dvě jména. V obou se ale skrývá kultura země, ze které lahodné víno a vynikající sochař pochází: z Francie.
Jean-Paul Chablais ale dnes netvoří pouze tam. Pracuje i u nás a také v dalších evropských státech, v Austrálii, Severní a Jižní Americe, Mexiku, Kostarice, Asii, kde se zúčastnil mnoha výstav a sochařských sympozií. Není proto divu, že se tato jeho současná výstava jmenuje „Carnet de voyage“ – „Cestovní deník“. Znamená to však také, že představená díla jsou záznamy jeho životní cesty, záznamy jeho myšlenek a pocitů. Zatímco někteří si dělají studie do skizzáků, Jean-Paul nechává své prožitky uzrát. Jako dobré víno. Vznikají pak práce abstrahované, maximálně čisté, koncentráty emocí.
Setkáme se tu s jeho starší, ale především také novou tvorbou ve dvou polohách. Ta první jsou sochy – objekty a druhá reliéfy – asambláže. Dvojrozměrné práce („traveaux muraux“) začaly vznikat před více jak deseti lety, aby „zabydlily“ i prostor na stěně a spolu se skulpturami vytvořily neopakovatelný celek mimořádného jasu a harmonie.
Autor využívá přírodní materiály – minerální, rostlinné, živočišné – a vzájemně je kombinuje. Mramor, vápenec, břidlice, dřevo, kůže, provázky, bambus, kokosová vlákna, juta, apod. tvoří materiál, který propojuje prostor, vyvolává napětí a chvění a zároveň vyzývá k rozletu. Každá z těchto výchozích složek si nese část své historie již v sobě. „Klasický“ mramor z Carrary, jenž využíval i Michelangelo, ale také dubové dřevo z Francie z vinných sudů…
Chablaisovy práce jsou po formální stránce abstraktní. Avšak každá z nich vychází z hluboce a intenzivně prožívané skutečnosti. Našimi směrníky mohou být názvy jako „Cesta“ („Voyage“), „Malá tančící figura“ („Petite figure dansante“), „Přechod“ „(Le Passage“), „Vzlet“ („L’Envol“), „Svádění“ („Séduction“), „Návštěvníci“ („Les Visiteurs“), „Samota“ („Solitude“), Čekání („L’Attente“) ad.
V těchto sochách a reliéfech zaslechneme ozvuky klasické francouzské tradice a její příznačný smysl pro míru a řád, ale také mnoho tónů hravosti a radosti. Jsou to díla básnická – poeticky elektrizující, podněcující naši imaginaci. Co se mi navíc především líbí, je jejich přesah. Jsou to díla, která otevírají své srdce. Jsou to díla, která mají křídla.

Rea Michalová

Jean-Paul Chablais
Narozen 1952 ve Francii
Člen „Mason des Artistes Paris“
Jeho umělecká díla jsou instalována v mnoha státech světa a jsou součástí řady státních a soukromých sbírek