Jaromír Másler

25. 9. 2008 – 26. 10. 2008
TAKOVÁ MALÁ RODINKA


Jaromír Másler označuje své téma za „úplně všední“. Musím to dát do uvozovek – v podstatě všední téma neexistuje. Jde jen o to, jak ho umělec, v tomto případě malíř, pochopí a výtvarně uchopí. Všední téma si vytváříme totiž sami svou lhostejností ke skutečnosti. Tvůrce dokáže i z tzv. banálního příběhu vydobýt či vyvzdorovat něco těžko definovatelného, ale pravdivého, a my se pak v takové malé rodince poznáváme. V dobrém i špatném.
Jaromír Másler je okouzlen harmonickým i citovým životem rodiny v celém denním režimu a programu. Společné trávení volného času, výchova dětí, výlet do přírody, ale i život v současné přetechnizované společnosti – sledování televize, práce s počítačem, komunikace přes mobil. Zároveň jsme tak i v určité míře konfrontováni s problémy dnešní doby. Přesto je však celkové ladění cyklu optimistické. Autor představuje rodinu kompletní. Jak by řekli sociologové, 2+ 1 + 1 (zvíře – v Máslerově podání pes - dalmatin), což však odpovídá pouze 50% složení rodin u nás.
Všechny malířovy obrazy jsou výsledkem pozvolného procesu zrání. Nápad zachycuje nejprve v kresbě, kde promýšlí barevné schéma budoucí obrazové kompozice. Někdy ho přibližuje tématu, ale především sobě. Skutečnost převádí do „svých“ barev. Ty jsou zároveň reflexí jeho niterného rozpoložení. Zatímco dříve tvořily základ jeho abstraktních děl, nyní se přenášejí na figuru. Zůstávají dominantním a určujícím prvkem.
Figura umožňuje tlumočit konkrétní obsahy a „vyprávět příběhy“. Do popředí tu vystupuje i narativní složka. Je umocňována často vtipnými a přiléhavými názvy.
Obrazy na nás působí svou syntetickou, zjednodušenou formou s důrazem na plošné, dekorativní působení. Výrazné barevné plochy přerušují drobné ornamentální „finesy“.
Tvůrce sám říká: „Velké plochy pomáhají pozorovateli lépe vstoupit do prostoru a nechat na něho působit jeho obsah. Není vůbec snadné přenést konkrétní prostor, tvar, myšlenku pomocí jednoduché formy a barevnosti tak, aby byl konečný výsledek zajímavý a dokázal divákovi vyprávět.“ A to se Jaromíru Máslerovi v představeném cyklu podařilo.

Rea Michalová