3V /Vahala, Vlček, Véla/

22. 12. 2009 - 13. 1. 2010

Katalog k výstavě k dispozici na: http://issuu.com/vahala/docs/3_v .