David Pešat

TV-SHOW
28. 4. – 21. 5. 2010

David Pešat (1980), absolvent Malířské školy profesora Jiřího Sopka na Akademii výtvarných umění v Praze, je umělcem obdařeným vůlí k experimentu, neobávajícím se rozvíjet své malířské dílo v několika stylových polohách. Na jedné straně nás překvapí velkorysou, hutnou robustností figurativního projevu, na druhé straně abstraktními, tvarově i barevně redukovanými obrazy, založenými na překrývání emailových či akrylových ploch nebo se vyznačujícími kresebnou impulsivností.
Na současné výstavě představuje Pešat nový soubor maleb z let 2009-2010 s názvem „TV-Show“. Téma cyklu vyplynulo z autorova přemýšlení o negativních důsledcích rozvoje technické civilizace. Televize, jedno z masmédií, ovlivňující zásadním způsobem veřejné mínění, se stala nositelem děje obrazů. Pragmaticky viděno, je to „bedna“, která na nás civí, zavaluje informacemi a staví do role pasivních receptorů. Proto malíř v některých dílech neváhal pracovat s jistou dávkou humoru a nadsázky. Agresivní informace „screen“ televize rozrušily a nabyly konkrétní symboliky nebo dostaly podobu až neurčitých vegetabilních shluků. Televizi často umisťuje do přírodního rámce devastované krajiny s již odumírající vegetací stromů. Svým geometrickým tvarem kontrastuje s oblými, rudimentárními formami, které asociují až jakési valouny omleté informacemi. Pracuje s neurčitými tvary, konkrétní se rozostřuje, prolíná, něco utajuje, maskuje. Prvky mutují, navzájem se prorůstají a podléhají i odumírání a rozkladu.
Z hlediska výtvarné formy se v tomto cyklu pohybuje Pešat v poloze „syrového“, jakoby „nevycizelovaného“, záměrně neestetizujícího, přehodnoceného realismu. Vychází z hmoty, nechává rozvíjet svou představivost v obraze, který organicky vyrůstá. Hutná barevná matérie se stává induktorem emocí. Kresebný zásah vrací dílo do určitého řádu.
Cyklus Davida Pešata „TV-Show“ osobitě reflektuje kontinuální napětí mezi civilizací a přírodou.

Rea Michalová