Jakub Švéda

IMPACT CODE
28. 5. – 20. 6. 2010

Dnešní vnímání reality se vyznačuje tím, že věda, technologie a umění spolu mnohem těsněji komunikují než kdykoli předtím. Věda se často inspiruje životem (tvořivost přírodních procesů, paměť systému, stavy blízké nerovnováze), zatímco umění těží z širokého spektra nových médií a technologií. Výtvarné dílo Jakuba Švédy (1973) reflektuje tyto vazby a přesahy a odpovídá dynamickému charakteru současného světa. Jeho malby, kresby a světelné objekty zachycují rozpor mezi přírodou a civilizací, konflikt krajiny a industriálního řádu. Od konce 90. let vytvářel fóliové obrazy – „konstrukce“, s pestrobarevným, abstrahovaným kaleidoskopem log, symbolů, kódů a krátkých textů, posouvající obrazové sdělení na hranici designu a reklamy. V cyklech apelativního charakteru z poslední doby, jako „Warning“, „Biotech“, „First Aid“, „Exist“ (2006-2009), založených na rafinovaném překrývání vrstev malby na plátně, je obsah obrazu budován ze střetu organických, abstraktních forem, symbolizujících přírodu, a geometrických, industriálních struktur. Dnešní výstava „IMPACT CODE“ vyjadřuje autorovo přemýšlení o ambivalentním dopadu vlivu lidské civilizace na člověka a okolní svět. Švéda zachycuje krajinu v jejích abstraktních fragmentech, segmentech, hmotách. Mizející krajinu, překrývanou geometrickými prvky, které evokují její narušování technologií. Na jedné straně usiluje o exaktnost, když v kompozici vytváří industriální řády, jakési „ostrůvky racionality“, na druhé straně nechává zaznít svou emoci, radost z procesu malby, přitakání tvůrčí náhodě. Mimořádný estetický účinek obrazů dosahuje Švéda širokou škálou netradičních malířských postupů. Využívá sprej, airbrush stříkaný přes šablony či užitý přímo jako štětec, stékání barvy, rozmývaní tašistických skvrn, atd. V poslední době pro sebe nově objevuje lití barvy na plátno, kdy mu tento proces evokuje proměnlivost krajiny a vzniklá struktura její hmotu. Oproti předchozím cyklům je soubor „Impact Code“ (2010) barevně redukovanější, působí metafyzickou čistotou a nekonečnou rozmanitostí. Je elektrizujícím setkáním racionality a emoce, konfrontací dvou kontrastních poloh, které však nevylučují syntézu, neboť náš svět je stále pociťován jako v zásadě jediný svět.

Rea Michalová


Jakub Švéda

Narozen 25. 10 1973 v Praze

Studium:
1988 – 1992 Střední odborná škola výtvarná, Praha
1993 – 1997 Akademie výtvarných umění, Praha
Ateliér Malířská škola II. prof. Jiřího Sopka
1998 – 1999 San Francisco Art Institute, San Francisco
New Genres studio, Video class,
Digital media studio
2000 Academia di Brera, Milano
1997 – 2001 Akademie výtvarných umění, Praha
Ateliér Vizuální komunikace prof. Jiřího Davida

Tvorba:
Zabývá se malbou, kresbou, světelnými objekty, skleněnou plastikou,
realizacemi v designu a architektuře
Autor sochy prestižní filmové ceny „ČESKÝ LEV“

Ocenění:
Grafický design měsíce časopisu Advertising Directory, Cornhill
Publishing Limiter, London
2. místo v soutěži České filmové a televizní akademie o sochu
televizní ceny „TELSA“

Výstavy:
Realizoval řadu samostatných a kolektivních výstav u nás i v zahraničí

Zastoupení ve sbírkách:
Galerie Středočeského kraje (GASK)
Galerie Klatovy / Klenová
Wannieck gallery, Brno
CBK collection Dordrecht, Holland
soukromé sbírky u nás i v zahraničí