Petr Vašíček

VZÁCNOSTI
10. 9. – 7. 10. 2010

Petr Vašíček je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval v Ateliéru klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana a poté v Ateliéru intermediální tvorby prof. Milana Knížáka. Během studia se jeho tvorba vyvíjela od realistického výtvarného výrazu do expresivnějších, abstrahovanějších poloh, které vycházely z jeho zjitřeného senzuálně-psychického vnímání.
Současná výstava je autorovou reflexí o „vzácnostech“, „takových, kterých si člověk všimne… nebo je odkryje nebo si jich vůbec nevšimne“. Vzácnosti, o nichž Vašíček uvažuje, jsou v pravém slova smyslu vzácné, protože dnešní hyperkonzumní společnost je manipulována vlivem komerce a masmédií, ztrácí schopnost citové senzibility a smysl pro duchovní hodnoty. Autor svou emocionálně vypjatou tvorbou mapuje vlastní časoprostor, který se proměnil a rozšířil o nové podněty jeho přesídlením do Belgie. Hlavní myšlenkové a tématické konstanty v jeho díle zůstávají. Dojmy, vzpomínky, citové podněty, sny jsou mu základní materií, kterou ve svém nitru transformuje a z níž formuje představu obrazu. Vnitřní, přenesené vně, dostává tvar abstrahovaného vizuálního znaku, symbolu, záchvěvu, koncentrátu emoce. Vznikají díla s prvky uvolněného rukopisu a s klidnými, barevně kultivovanými, vypointovanými plochami. Jsou spojením přemýšlivosti, intelektuální korekce a autorova momentálního psychického rozpoložení.
V rozměrném diptychu „Skrýš“, odkazujícím ke vzpomínkám z dětství, buduje architekturu svého „sakrálního“ prostoru, který mu dává pocit bezpečí a intimnosti. Zadní plán obrazu vytváří auratické pole, odrážející podstatu jedince a jeho současný emocionální stav. Prvky z dětské fantazie se tu střetávají se symbolikou lidské mysli a lidského bytí. Dílo v sobě nese poetiku romantismu a citové rezonance v barevném kontrapunktu. V obraze „Dar“, vyjadřujícím atmosféru smutku, autor monumentalizuje ústřední téma, srdce s černou mašlí, které koncipuje jako organickou drúzu, jako zátiší. Umisťuje ho do prostoru s dominantní černou plochou a s ní kontrastující červenou. Plátno „Na procházce“ je kaligrafickým, minimalistickým zachycením „střípků“ vnímané reality. Soustředění se na „roztříštěné fragmenty“ určilo i podobu obrazu „Přítel“. V díle „Příjímání“ je ústřední myšlenka duchovní a energetické recepce podána čistou, maximálně abstrahovanou výtvarnou formou a podtržena intenzivními odstíny žluté barvy ve velkých plochách.
Obrazy Petra Vašíčka z roku 2010 jsou osobitou reflexí životních zážitků, stavů a poselství.

Rea Michalová


MgA. PETR VAŠÍČEK

narozen 7. 2. 1979 v Mladé Boleslavi
2001– 2008 Akademie výtvarných umění v Praze
(2001 – 2005 Ateliér klasických malířských technik prof. Z. Berana; 2006 – 2008 Ateliér intermediální tvorby prof. M. Knížáka)
Od roku 2009 žije a tvoří v Antverpách, v Belgii