Milan Perič

NECHTE SI SPLNIT NEJTAJNĚJŠÍ SEN
15. 10. – 9. 11. 2010

Milan Perič, odborný asistent Ateliéru intermediální tvorby prof. Milana Knížáka na Akademii výtvarných umění v Praze, rozvíjí hluboce osobitý umělecký projev v širokém spektru médií – v oblasti malby, instalace, konceptuální tvorby, performance. Výrazové prostředky si volí v závislosti na snaze o nalezení co nejadekvátnější formy pro vyjádření svého uměleckého záměru.
Výsledkem autorových koncepčních úvah v posledním desetiletí jsou díla černé grotesky s vážnými tématy, dadaistické oxymoróny, parafráze na tabu. Obrací se k archetypu, ke kodifikovaným představám, příběhům a motivům, k tématu démonů, „poutníčků“, ke krajině, ke klasickým ikonografickým symbolům (kříž, krucifix), v opozici proti cílené aktualitě a trendovosti. Současně reaguje na negativní vlivy masmédií a civilizační hrozby. Vytváří apokalyptické vize, jakési „mene tekel“, evokující pocity strachu, záhadnosti, démoničnosti, navozené redukovanou barevnou škálou v tlumených odstínech. Kombinuje malířské techniky a jako nový, výtvarně významný prostředek si pro sebe objevuje stříbrný sprej, který mu napomáhá docílit distance od skutečnosti. Reálné vjemy filtruje svou percepcí, aby výsledné dílo bylo koncentrované svou formou, dosahovalo maxima výrazu a zachovávalo vícevrstevnatý obsah.
„Nechte si splnit nejtajnější sen“ je Peričův oxymorón. Protože nechtěl spekulovat o názvu výstavy, záměrně si stanovil, že zvolí první reklamní heslo, které uslyší v masmédiích. Byla to reklama na hypotéku.
Výstava představuje reprezentativní výběr z jeho tvorby z let 2008-2010. Obrazy „Farinelli“, volná portrétní asociace, a „Guck mal!“ (2008) zaujmou expresivním a monumentalizovaným podáním se silným emocionálním nábojem a mysticky-hrozivým poselstvím. Z umělcovy imaginace se rodí podivné bytosti „Třírohého“, „Ušatého“, „Rohatého“, „Lischy“ (2010). „Barokně-horečnaté“ dílo „Kříž u potoka“ (2010) je „obecnou“ krajinou, v níž Perič zachycuje – skrze zázrak Zjevení kříže – stopy lidského bytí a víry. Podobný charakter mají krajiny z cyklu „Poutníčci“ (2010), ve kterých se jako kontrast objevuje šablonou vytvořený prototyp poutnické postavy. „Don’t worry“ (2010) představuje paradoxní spojení apokalyptické scenérie a jednoho ze zavádějících hesel dnešní doby. Autor si v dadaistickém duchu pohrává s reklamními slogany také ve vystaveném objektu. Téma „Ukřižování“, které dlouhodobě prochází jeho dílem, je na výstavě prezentováno ve formě „zastřeleného obrazu“ („Zastřelené Ukřižování“, 2009).
Rea Michalová

Milan Perič, akademický malíř (1957 Praha)
1985-1993 AVU v Praze
(absolvent u prof. Milana Knížáka)
Od roku 1995 působí jako odborný asistent Ateliéru intermediální tvorby prof. Milana Knížáka na AVU v Praze
Účastník a organizátor skupinových výstav „Konfrontace“ (1986-2009) a zakladatel uměleckého seskupení „Sdružení Svárov“

Realizoval řadu samostatných výstav, zúčastnil se mnoha skupinových výstav u nás i v zahraničí
Svými díly je zastoupen ve sbírkách NG v Praze, GASK a dalších státních i soukromých sbírkách u nás i v zahraničí