Petr Kožíšek

@ @ @ @ @
12. 1. – 12. 2. 2011

Přiznávám, že když mi Petr Kožíšek napsal jako název své výstavy pět „zavináčů“, byla jsem v rozpacích. Ujistil mě, že se nejedná o překlep a podal mi následující vysvětlení:

„Je to obrázek místo názvu. To se buď nečte, anebo se to má číst:
jednou
”název výstavy pět korálků nebo roláda”
podruhé
”název výstavy pět sprayů nebo housenka”
potřetí
”název výstavy pět lampiónů nebo vánočka”
Pokud by Ti to přišlo moc “ulítlé”, tak se to dá číst i jako “hromadný mail”. To má i spojitost obsahovou s tím, jak se na konci roku posílají maily s vánočním přáním a s přáním do nového roku. Celá ta zlatostříbrná série “Vánoce v Modřanech” je totiž o zdobení, vytváření a cítění atmosféry.“

Petr Kožíšek je významným umělcem, jehož tvorba ovlivňuje současnou podobu výtvarné scény navzdory tomu, že na první pohled působí „nenápadně“. Lze ji charakterizovat jako konceptuálně zobrazivou malbu využívající netradiční malířské techniky. V tomto experimentálním přístupu se autor jeví jako velký improvizátor. Má široký tématický rejstřík, který sahá od portrétu a figury až k abstrahované výrazové zkratce. Ve figurálních kompozicích zaostřuje svůj tvůrčí potenciál na zachycení emocí a vzpomínek, jež v něm vyvolaly osoby jemu blízké, přátelé a známí. Často se obrací k všedním událostem života, rituálům a tradicím s jejich duchovním významem. Ponořuje se do prostoru vlastní mysli a sestupuje k niterné podstatě jevů a skutečností, aniž by se nechával manipulovat směřováním konzumní společnosti k masové kultuře. Svým introspektivním, kontemplativním dílem nešokuje, nezůstává na povrchu věcí, ale vyzývá k meditaci a zjitření dnes často otupěných citů. Jeho malířský rukopis je inzitní, emocionálně upřímný, s křehkým kresebným prvkem, navozujícím atmosféru vnitřní čistoty, spirituálnosti, tajemnosti, až magičnosti.
Současná výstava představuje výběr z autorova obrazového cyklu „Vánoce v Modřanech“ (2009-2011), který volně navazuje na soubor „Vánoce v Lambaréné“ z let 2008-2009. Vztahuje se k vánočním svátkům jako k jedné z nejdůležitějších křesťanských slavností, která zasahuje celou společnost, jež ji však převážně vnímá spíše jako oslavu vnější, nikoli vnitřní. Petr Kožíšek naopak poukazuje na důležitost sváteční atmosféry, vyvolávající pocity dobrotivosti, prožitky sounáležitosti s bližními, upevňující vztahy v rodinách s cílem přiblížit se více citovosti, ohleduplnosti a lásce. V dnešní duchovně znivelizované době vnímá rituály jako zapálení svíce, zpěv koledy, ozdobení interiéru či exteriéru jako něco mimořádného, žádoucího a potřebného. Sváteční atmosféra je pro něj natolik zásadní, že ve skutečnosti i v malbě zdobí všední věci, které ho obklopují, ať už jsou to stromy, pokojové rostliny (na místo vánočního stromku, který „neusmrcuje“) nebo lavička, chodba, PC, lednička, kuchyňský stůl… Ozdoby, tradiční či netradiční, koupené nebo darované, jsou vždy osobní. Ve vystaveném cyklu se převážně zredukovaly na lampión. Sakrální aspekt je podtržen jemnou barevností s převládajícími odstíny zlaté, stříbrné, bronzové, šedé, bílé a slonové kosti.
Celým souborem „Vánoce v Modřanech“ prostupuje Kožíškovo krédo, že když si uchováme krásný a vzácný pocit, který každý vnitřně spoluprožíváme, budeme mít vánoční radost po celý rok.
Rea Michalová

Petr Kožíšek
/narozen 6. 11. 1972 v Karlových Varech/

Studia:
1993-98 Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická Fakulta UJEP, Ústí nad Labem
1996-97 Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha, Alternativní techniky, Adéla Matasová
1997-99 Akademie výtvarných umění Praha, Vizuální komunikace, Jiří David
2000-03 Akademie výtvarných umění Praha, Malba II, Vladimír Skrepl

Stipendijní pobyty:
2005 Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

Realizoval řadu samostatných výstav, zúčastnil se mnoha skupinových výstav u nás i v zahraničí