David Saudek

MY VVVAY
28. 6. – 28. 8. 2011

David Saudek (1966) studoval v letech 1991–1997 na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru sochařství prof. Stanislava Kolíbala a v Ateliéru nových médií prof. Michaela Bielického. Jeho tvůrčí počátky byly spjaty s gestickou malbou pod vlivem skupiny „Neue Wilde“, později reflektoval principy Neo-Dada (zejména Yves Klein) v syntéze se symbolickými znaky minulých kultur i aktuální současnosti. Následně se hlavním těžištěm jeho tvorby stala oblast nových médií (video art) a filmu. V roce 2009 navazuje na své malířské východisko a v nově vznikajících dílech komponuje vrstvy záznamů, znaků, symbolů jako stop lidské civilizace do obrazového celku tak, aby výsledný účin odpovídal jeho umělecké percepci a emocionálnímu prožívání. Využívá sedimentů kulturní historie lidstva (pravěk – figurální nástěnné malby z jeskyní Altamira, Lascaux; starověk – egyptské hieroglyfy; judaismus, islám) ve spojitosti s novodobými symboly, logy, značkami, slogany, které někdy přetváří a naplňuje novými obsahy. Inspiruje ho obrovská dostupnost vizuálních znaků a „slovníků“ na internetu. Laboruje s myšlenkou, že každý znak vypovídá o kulturním prostředí a době, je nositelem paměti, ale zároveň působí jako nezávislá struktura. Saudek ve svých obrazech ustavuje zvláštní souvztažnosti, kontaminuje minulost přítomností. Časové propojení umocnil v cyklu obrazů z roku 2010 vzniklém jako přemalby vlastních pláten z devadesátých let, což určilo jeho malířštější charakter. V roce 2011, ve snaze o větší stylizaci, svůj umělecký přístup konceptualizuje, zakládá ho na „surfování“ po síti, výstupech z webu, na frekvenci priorit uživatelů sítě pro jednotlivé symboly a archetypy. Důležité pro něj nejsou individuality, ale vnímání zmanipulované konzumní masmediální společnosti, kterou s jejími preferencemi staví do role dobového „filtru“ a tím spolutvůrce konceptu. Sám pak vlastní senzualitou a ratiem výstupy koriguje a zpracovává do formy esteticky působivé „koláže“, v níž symboly transponuje do maximální zkratky. Novodobé symboly rezonují se stejnou intenzitou jako hieroglyfy. Ač obrazy působí „serigrafickým“ dojmem a mohly by být vytvořeny jakýmkoli médiem, jsou výsledkem tvůrčího nadšení a radosti z možnosti dát průchod své tvůrčí vizi, předstoupit před bílé plátno, cítit vůni barev a štětci se ho dotýkat. Saudkova paleta se vyznačuje barevnou škálou redukovanou na dva až tři tóny, někdy jemně laděné, jindy kontrastní. Na současné výstavě „MY VVVAY“ představuje autor nejnovější obrazy z několika koloristicky a tématicky diferenciovaných cyklů. V modré sérii ztvárňuje tragicky zemřelé „hrdiny“ (Heath Ledger v roli Jokera, James Dean, Ježíš). V oranžové a béžové sérii zpracovává dívčí sny (Marilyn Monroe, „Úča“), optimistické vize (Kabala) nebo morality („Jesus“). David Saudek svým subtilním, ale jasně vyprofilovaným uměleckým přístupem vytváří nový symbolický jazyk, harmonizující elementy, které se dosud jevily jako nespojitelné.
Rea Michalová

David Saudek
Narozen 1966 v Praze
Studia: 1991-1997 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. S. Kolíbal, prof. M. Bielický).
Zastoupení ve sbírkách: Národní galerie v Praze – Nadace Jana a Milan Jelínek; Muzeum Kampa – Sbírka Medy Mládkové; Museum of Modern Art New York – Gilbert and Lila Silvermann Foundation; Museum Ludwig, Köln; soukromé sbírky v ČR a zahraničí