Marek Slavík

MAREK SLAVÍK
TORZA MYŠLENEK
9. 9. – 6. 10. 2011

Marek Slavík se na současné mladé české výtvarné scéně prosadil jako výrazný talent, který s vysoce osobitým a hravým nadhledem rozvíjí tradici klasické, realistické malby neobyčejně širokého tématického zaměření. Pro tuto výstavu vytvořil nový cyklus figurálních obrazů, v nichž přistoupil k problematice těla a tělesnosti poněkud jiným způsobem, než jak tomu bylo dosud. Soustředil se na zachycení mužského torza viděného z různých pohledů se záměrem radikální manipulace se zobrazením. Tělo je mu materiálem a objektem, jehož mechaniku brilantně demonstruje. Precizně naznačuje objemy, sumární tělesnou stavbu. Nehodlá postihovat celek, pracuje s principem dekompozice motivu. Akt ztvárňuje v nekonvenčním výřezu, stroze, vždy záměrně bez hlavy (obličej jako tradiční nositel výrazových hodnot). Tím ho zbavuje jeho zvláštních duševních charakteristik. Jen pomocí „řeči těla“ naznačuje „záblesky duše“, aktuální rozpoložení svého „alter ega“. Využití sebe sama jako fyzicky dokonalého modelu tvoří specifický kontrapunkt s „temnějšími“ pozicemi na obrazech. Autor odstraňuje z kompozice vše, co by mohlo působit rušivě. Také barevnost ladí do jednotného, do šeda lomeného tónu. Plastické tvary s více či méně pregnantním obrysem vystupují z neutrálního, abstraktního pozadí, tu a tam „vyšperkovaného“ malířským efektem uvolněného gesta a stékané barvy. Obsah díla leží jakoby mimo, nevysloven, něco zůstává stále nedořečeno, skryto za mlhavou plochou, která představuje prostor pro divákovu fantazii.
Marek Slavík v novém obrazovém cyklu vstupuje do zvláštního dialogu s klasickou akademickou tradicí (s její několikasetletou historií). Zobrazování nahé lidské figury, především mužského aktu, představovalo jeden ze základů akademické výuky. Komponování akademického aktu cílilo k nalezení univerzální šablony, využitelné v mytologických i křesťanských schématech. Slavík naproti tomu formu, která sloužila výsostně ke sdělování ideových obsahů (modely měly představovat něco jiného než samy sebe), popírá a banalizuje. Slouží mu čistě estetickým záměrům. Jako by studiem torza bez jakýchkoli přídavných atributů podstupoval „akademická cvičení“, jako by cítil potřebu ověřit si své (nezpochybnitelné) malířské mistrovství. Obrazový soubor „Torza myšlenek“ vnáší do autorovy tvorby novou a neznámou polohu. Marek Slavík hledá přístup k tajemství duše skrze zkoumání možností těla. Otevírá tělo intenzitám světa.

Rea Michalová

MgA. Marek Slavík /1982/
2002 - 2008 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství prof. Zdeňka Berana)
Autor realizoval řadu samostatných i kolektivních výstav, je zastoupen v mnoha významných sbírkách u nás i v zahraničí.