Deset let manifestu Natvrdlých

Karel Jerie, MICL, Lukáš Miffek, Jaroslav Valečka
Kurátorka: Rea Michalová
Vernisáž 29. 11. 2011 v 18,00 hod.
Výstava potrvá do 6. 12. 2011

Letos uplynulo deset let od památné chvíle, kdy švýcarský teoretik Dr. Bernard Coty zformuloval manifest Natvrdlých.


Z textu vybíráme dnes již legendární teze:

  • „Obraz je mrtev. Není snad ani možné, že se ještě dnes na počátku třetího tisíciletí najdou „umělci“, kteří malují obrazy. Co je k tomu vede? Copak si neuvědomují, že budoucnost patří novým médiím?
Copak jim nedošlo, že performance a happening mají silnější dopad na divákovy emoce?
Copak nerozpoznali koncepční čistotu konceptu?
 Copak si vůbec nevšimli, že současné umění se ubírá úplně jiným směrem?
Copak jsou opravdu tak natvrdlí?
 Nabízí se jediná odpověď. Ano! Natvrdlí jsou všichni, ale jenom hrstka si to dokáže přiznat.“

    Bernard C. Coty, v Praze, listopad 2001

Na základě programového prohlášení vznikl pod kurátorským vedením Rey Michalové výstavní projekt, kterého se účastní malíři Karel Jerie (1977), MICL (1969), Lukáš Miffek (1978) a Jaroslav Valečka (1972). Projekt „Natvrdlí“, pracující s jemným humorem a nadsázkou, se prezentoval několika výstavami v České republice a mnoho dalších výstav chystá.

U příležitosti desátého výročí zveřejnění manifestu se v galerii Michal´s Collection v Praze uskuteční krátkodobá výstavní akce, která představí, kam se Natvrdlí posunuli ve své tvorbě za jedno desetiletí.
Návštěvníci se mohou těšit na originální a lehce překvapivou prezentaci autorů a také na malý dárek.
„Třešničkou na dortu“ bude videokonference s teoretikem Dr. Bernardem Coty, žijícím trvale mimo ČR. České publikum bude mít možnost se s ním setkat alespoň zprostředkovaně vůbec poprvé.
U příležitosti výročí bude slavnostně pokřtěn reprezentativní katalog Natvrdlých (96 stran) s textem PhDr. Rey Michalové, Ph. D.

www.natvrdli.eu
www.michalscollection.cz