Martin Kámen


NAKED TRUTH
23. 3. – 19. 4. 2012

Fotograf, kurátor a umělecký ředitel Martin Kámen představuje zcela nový soubor svých děl na současné výstavě s názvem Naked Truth. Chtěla bych krátce pohovořit o tvorbě a vývoji autora, který je mi důvěrně znám a o jehož uměleckých kvalitách jsem pevně přesvědčena. Ve svém fotografickém díle klade silný důraz na výpovědní obsah fotografie, její estetickou i technickou dokonalost. Zrcadlí v ní svůj vyhraněný umělecký a životní postoj. Soustředí se na hledání barokně krásné formy, skrze kterou vyjadřuje také kritiku dnešní společnosti. Charakteristickým znakem jeho tvorby je inscenovaná fotografie, s výrazně excitovanou estetickou formou. V jistém smyslu se nám může naskýtat srovnání s dílem amerického fotografa Davida LaChapella, který patří bezpochyby k jeho vzorům. Je však až s podivem, že Kámen, který byl tímto či podobným směrem ovlivněn, dosahuje daleko čistších a emocionálně sevřenějších výsledků. Je striktní v tom, že kromě vyladění barev a výřezu eliminuje následné počítačové úpravy. Skutečnou bází práce Martina Kámena je jeho neobyčejný talent a neuvěřitelné profesionální zaujetí, s nímž se dokáže soustředit na jakékoli téma. Mám za to, že je jedním z našich nejlepších mladých fotografů, ne-li nejlepší. Jeho záběr není pro dané médium typický: přesahuje do malby, literatury, sociologie, tudíž do oborů, na které v tomto kontextu nejsme zvyklí.

Ve  fotografiích prezentovaných na výstavě Naked Truth přechází Martin Kámen od hledání různých podob krásy k nové formě vyjádření se sociálně-politickým obsahem. Dospívá ke zvláštnímu propojení demograficko-sociologické studie a toscaniovské provokace. Jeho aktuální lettristické postupy vnáší do fotografií další obsahovou rovinu.

Nepřísluší mi, abych hodnotila jakékoli morality. Samozřejmě, že se závěry práce Martina Kámena jako každý demokraticky smýšlející člověk souhlasím. Z mého pohledu je však zásadní jeho kvalita umělecká, a tu jako vždy naplnil vrchovatě.

Rea Michalová

Martin Kámen (1982) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (obor New Media Art, 2003-2008). Fotografii se věnuje 14 let. V roce 2008 stál u založení The Chemistry Gallery v Praze. Spolupracoval na tvorbě pořadu Q pro Českou televizi. Nyní působí jako art director v CLUBU ON a současně jako art director v galerii pražského designového hotelu The ICON. Je jedním ze zakladatelů charitativního projektu Art for Life na pomoc v boji proti AIDS. Má za sebou několik samostatných výstav a účast na desítkách společných výstav v Česku i v zahraničí.