Zdeněk Trs

VIDINA
26. 4. – 20. 5. 2012

Zdeněk Trs, jeden z výrazných absolventů Ateliéru klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana na Akademii výtvarných umění v Praze, představuje v Galerii Michal’s Collection svou nejnovější tvorbu pod názvem „Vidina“.
Jako kurátorku mě jeho výtvarná práce poprvé uhranula roku 2010, když jsem shlédla jeho diplomní soubor, v němž se působivě prolínaly minimalistické záměry s brilantní hyperrealistickou malbou. Postupně jsem v jeho díle sledovala příklon k větší zobrazivosti a velmi efektní prezentaci tématu rybích a býčích hlav, někdy částečně skrytých pod lehkou drapérií. Kromě virtuózního zvládnutí malířského projevu si autor při tomto vývoji dokonale osvojil neobyčejně citlivou práci s kompozicí, která dodává jeho plátnům další meditativní rovinu. Trsovo skrývání a odkrývání reality vnímám jako předávání tajemství, příslib něčeho tušeného. A v tom shledávám umělcovu největší sílu. Jeho tajemství nejsou noční můry rozervaného člověka, ale velmi senzibilní a lyrické pohledy na objekty, které bychom u kohokoli jiného mohli vykládat jako morbidní a výhružné. Svým obrazům dokázal vždy vtisknout neobyčejnou vyrovnanost, ztišenou atmosféru při „pulzování“ vnitřního obsahu.
Současnou výstavu pojal jako volné rozřešení cyklu „Pareidolie“ z roku 2011. Tento soubor, jak již název napovídá (pareidolie je psychologický jev, při němž dochází k fantazijnímu dotváření vnímaných neurčitých nebo nezřetelných podnětů v konkrétní objekty, typické jsou např. imaginativní asociace v tvarech mraků), nebyl nikdy výslovně zobrazující. Tak jako u starých Etrusků mělo vždy nejvyšší božstvo zahalenou tvář, i v nových obrazech nám autor oponu nikdy neodhalí. To, co je skryto, je pro vnímání každého diváka individuálně rozdílné, ale přesto pro nás všechny spojující. Při práci na této sérii se měnil i umělcův rukopis. Nejprve konkrétní a hyperrealistický, přes snovou vidinu, až po obrazy zcela abstraktní. Sama jsem o této překvapivé změně formy dlouho přemýšlela. Jako by se autor nyní, metaforicky řečeno, snažil zredukovat celou knihu do pár písmen, nechal na divákovi mnohem více než dříve, kdy ho mistrně vedl svým meditativním příběhem. Nyní ho staví již před výsledek analýzy. Oprošťuje se od působivých a efektních scén a dává nám nahlédnout do jakési „vyšší matematiky“ své představivosti. Z tohoto úhlu pohledu je jeho vývoj naprosto logický.
Druhou linií jeho aktuálního díla, prezentovanou na výstavě, je série rybích hejn. Řeší v ní otázku kolektivního vědomí. Abstrahuje opět od reálné opisnosti, je fascinován představou „objektu“, jakéhosi roje či mraku, který se určitým způsobem chová, má jistou inteligenci, ale zároveň je složen z jednotlivých, samostatných vědomí. Jakkoli je nová forma pro autora neobvyklá, posloužila mu k pregnantnímu vyjádření myšlenky. Je třeba ocenit, že Zdeněk Trs nesází na dosažené jistoty, ale novou experimentací se řadí k tvůrcům, kteří nás svou prací budou nadále jistě překvapovat.
Rea Michalová

Zdeněk Trs
narozen 1.5.1985 v Liberci

Studium:
2007-2010 AVU, Ateliér Klasických malířských technik, prof. Zdeněk Beran
2004-2007 VŠUP, Ateliér Sklo, prof. Vladimír Kopecký