BLANKA NOVÁKOVÁ

ODEMYKÁNÍ
7. 9. – 12. 10. 2012

Blanka Nováková (1985), čerstvá absolventka Ateliéru klasické malby prof. Zdeňka Berana na Akademii výtvarných umění v Praze, je mimořádně vzácnou osobností na naší výtvarné scéně, a to speciálně mezi umělkyněmi. Její poutavá figurativní tvorba, využívající výrazových prostředků realistické malby, je zacílená na existenciální obsahy. Zachycuje témata inspirovaná vlastními prožitky, transformovaná podle osobitých výtvarných záměrů. Na plátno přenáší skutečný obraz své něžné duše. Všechny vlastnosti, které vídáme u některých autorů ve „spekulované“, „chtěné“ podobě, se nacházejí v jejím díle v naprosto krystalické čistotě. Má vzácnou schopnost převést výtvarnou ideu na plátno bez jakýchkoli násilných pokusů o stylizaci a umělé efekty. Vlastně mě na jejích obrazech nejvíce těší ona sama. Ten lehce bázlivý, křehký a prostý pohled na svět.

Po krátkém raném období na hranici určitého „neo-surrealismu“, nachází autorka svůj výtvarný výraz v citlivém univerzu zvířátek a lidí, upozorňujícím na velmi zvláštní a nečekané interakce. Vytváří si specifický symbolický výtvarný jazyk, v němž zvířata často figurují jako lidské personifikace. Atmosféra pláten a konkrétní výjevy navíc počítají se skrytou lidskou přítomností, naznačují někoho v pozadí. Průběh dění v obraze je zjednodušen, ale přesto nepůsobí díla schematicky. Také prostor, v němž se „příběh“ odehrává, je abstrahovaný, neutrální, vytvářející jakési pomyslné jeviště pro rozehrání komorních „představení“. Jejich „režisérem“ je divák sám, autorka chce naznačit směr, jakým by se mělo ubírat jeho uvažování o obraze, ale „nedopovídat“. Divákův prostor pro vnímání a vlastní pocity je pro ní prioritou.

Přestože se účastnila již více jak dvaceti kolektivních výstav, je expozice v Galerii Michal‘ s Collection prvním samostatným představením jejího díla po absolutoriu. Jak sama k názvu výstavy říká: „Odemykání je jakousi hrou, ke které vyzývám. Pokud odemkneš, pouštíš si k tělu a pohled tě může překvapit. Prostor může být zmanipulovaný, jiný, než se na první pohled zdá. (…) Poskytuji obrazový prostor, zbytek je na vás.“

Největší devizou tvorby Blanky Novákové je celková harmonie výtvarného i obsahového vyznění děl, v souladu s jejich pozitivním poselstvím.

Rea Michalová

MgA. Blanka Nováková

narozena 28. 3. 1985 v Turnově

Studia:

2006 – 2012 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér klasických malířských technik prof. Z. Berana)

2001 – 2005 SUPŠ Turnov (umělecké odlévání kovů)