Originální perspektivy

7. 10. – 2. 12. 2012
Výběr ze současné české a slovenské tvorby umělců mladé a střední generace.
Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

Aleš Brázdil, Roman Franta, Jan Gemrot, Patrik Hábl, Jiří Hauschka, Zbyněk Havlín, Jiří Houska, Jakub Janovský, Miroslav Javůrek, Karel Jerie, Martin Kámen, Martin Káňa, Markéta Korečková, Petr Kožíšek, MICL, Lukáš Miffek, Dušan Mravec, Blanka Nováková, Ondřej Oliva, Róbert Palúch, Milan Perič, Martin Salajka, David Saudek, Paulina Skavova, Marek Slavík, Petra Šimková, Roman Trabura, Šimon Vahala, Jaroslav Valečka, Pavel Vašíček, Petr Vašíček, Vladimír Větrovský, Jan Wolfchen Vlček, Zdeněk Trs

Kurátorky: Rea Michalová, Helena Fenclová

Projekt začal vznikat pod mým kurátorským vedením již před třemi roky a jeho tehdejším vyvrcholením byla publikace nazvaná Originální a Perspektivní (2011). Od té doby se odstranily názorové rozdíly a skupinu vybraných umělců opravdu pojí jednotné hledisko na jejich práci a její význam pro společnost. Projekt vznikal jako mírná antiteze k všeobecnému příklonu řady kritiků a teoretiků k tvrdě konceptuální a značně nehumánní linii. Tato tendence se ovšem na západ od naší pomyslné hranice zmiňuje spíše u historických souvislostí vzniku díla. Situace na naší současné scéně je taková, že příjemci „prestižních“ výtvarných cen se tradičními postupy zabývají jen zcela minimálně. Vznikla tím v umělecké obci zvláštní atmosféra „diskriminace“, která, podobně jako v Anglii konce 90. let 20. století (Stuckisté), dokázala naší značně rozrůzněnou výtvarnou scénu sjednotit alespoň v názoru, že klasická výtvarná média jsou a budou způsobem, kterým se umělec smí zcela přirozeně (bez jakékoli bázně) vyjadřovat.
Pečlivě vybraný soubor děl představuje autory, které tato souhrnná idea pojí. Při srovnávání jednotlivých děl mějme na paměti naprosto rozdílné autorské názory na tvůrčí přístupy a obsah sdělení. Vnímejme aktuální projekt jako snahu o prezentaci umělecké práce bez zbytečné drastičnosti, efektnosti a touhy po skandálu. Snažme se ve vystavených dílech vidět to, co v nich opravdu je. Třicet čtyři různých přístupů k tvůrčí problematice, vesměs velmi poctivých. Třicet čtyři různých východisek. Třicet čtyři originálních perspektiv.

Rea Michalová

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/originalni-perspektivy-soucasnych-vytvarniku–1125549
http://www.gkk.cz/cz/fotogalerie/vystavy/original-perspektivy/
http://www.youtube.com/watch?v=DIi-QGldM-c&feature=player_embedded