Aleš Brázdil


NIKDO MNE NEMÁ RÁD

15. 2. – 15. 3. 2012

Na výstavě s názvem „Nikdo mne nemá rád“ představuje svou nejnovější tvorbu Aleš Brázdil, výrazný talent z ateliéru klasické malby profesora Zdeňka Berana, kde absolvoval roku 2009. Svým dílem se řadí do proudu současné, přehodnocené figurace. Formálně zhodnocuje realistické výrazové prostředky a na pozadí intimity rozehrává příběhy, zdánlivě každodenní a každému nějak známé, v nichž NĚCO JE TROCHU JINAK.

Autor vidí skutečnost skrze filtr své percepce, nahlíží na svět kolem sebe jako na zvláštní místo, specifický velmi odcizený vesmír, v němž se ze všech sil snaží najít pevný opěrný bod. Ulpívá tvůrčím pohledem na věcech důvěrně známých a zpodobňováním nejbližšího okruhu lidí, témat a situací usiluje prorazit nápor snových vizí a absurdního pocitu reality. V některých motivech záměrně deformuje perspektivu a vžité zkratky. Jinde působí temná atmosféra jeho vidění a způsob, kterým prezentuje svůj model v banálně nesmyslných nebo životně nevyhraněných pózách. Jeho stylizaci vnímám v pravém slova smyslu jako postmoderní.

Nemyslím si, že prvotním záměrem umělce je vyvolat v nás existencionální nejistotu, respektive beznaděj. Spíše jsem přesvědčena o tom, že Aleš Brázdil nám zprostředkuje exkurzi do jednoho z možných alternativních světů jako naléhavou připomínku po vzoru Kafkova „Procesu“ nebo prací George Orwella. Je však překvapující, jakým úměrným, až minimalistickým způsobem svému univerzu vládne. Na místo expresivních rejů goyovských přízraků či panoptikálních příšer konfrontuje nás s realitou JEN NEPATRNĚ JINOU. Je to jako pocit, když se probudíme z mírně temného snění.

Shrnutě řečeno, Brázdil osciluje mezi reálným a ireálným. Na figury nahlíží jako na objekty. Pracuje se záměnou významů. Zachycuje těžko uchopitelný pocit a atmosféru, aby divák ztrácel půdu pod nohama a hledal klíč k dešifrování obrazu. Tlumená, monochromní barevnost dodává zachycení JINÉ SKUTEČNOSTI ještě na naléhavosti.

Jsem si jista silou autorových prací, jejich originalitou a nepopiratelnou uměleckou i myšlenkovou nadstavbou. Aleš Brázdil se touto výstavou prezentuje jako citlivý a enormně vnímavý tvůrce, jehož výpověď o světě stojí za prožití.

Rea Michalová

Aleš Brázdil (1983)

2003-2009 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér klasické malby prof. Zdeňka Berana

2011 Something Else (S Janem Gemrotem), Galerie Dea Orh, Praha; 4, Galerie Kotelna, Říčany

2010 Bambini di Praga, Kunstverein Graz, Regensburg; Strašáci, Chemistry Gallery, Praha

2009 Artikulace, Galerie Diamant, SVU Mánes, Praha; výstava Paint, Šumperk; Diplomanti AVU 09, Veletržní palác, NG Praha

2008 AVU 18, Veletržní palác, NG, Praha; Defenestrace, Galerie Novoměstská radnice, Praha; Galerie NOD, výstava v rámci

festivalu Zlomvaz, Praha

2005 Sonda 2, Galerie Anderle, Praha

2003 Salon mladých, Galerie Atrium, Praha; prostory VŠVH, Praha

2000 VŠVH – skupinová výstava studentů, Praha

Zastoupen ve sbírkách

Národní Galerie v Praze; Nadace Jany a Milana Jelínkových; Artbanka, Museum of Young Art, Praha; soukromé sbírky